Pèrits Immobiliaris Franquesa
Taxacions i valoracions
Conèixer més

Serveis

Valoracions Particulars

Elaboració d'informes i dictàmens pericials sobre el valor de mercat de tot tipus d'immoble per a particulars, inversors i advocats.

 • Compra-venta
 • Arrendaments

Taxacions Judicials

Pericials efectuats a instància d'una de les parts en un procediment judicial.

 • Divisió d'herència i legítima
 • Valoració de usdefruit i nua propietat
 • Execusió judicial de béns immobles
 • Alienació de béns en situació d'incapacitat
 • Divisió patrimonial i altres procediments

Peritatges Oficials

Peritatges d'immobles per a diversos organismes oficials.

 • Registre mercantil
 • Auditories societàries

Idoneïtat d'inversions immobiliàries

Assessorament pericial en operacions de compra-venta i inversions immobiliàries.

Valoracions

Peritacions judicials realitzades segons la metodologia de l'Ordre ECO/804/2003 del 27 de març sobre Normes de Valoracions de Béns Immobles i les seves modificacions EHA/3011/2007 i EHA/564/2008; la Llei del sól i el seu Reglament (Real Decreto 1492/2001 del 24 d'Octubre) i la Normativa de Valoració Europea.

Pisos

Pisos

Habitatge Plurifamiliar

Casa

Cases

Habitatge Unifamiliar

Inmueble singular

Immobles Singulars

i Masies

Nave industrial

Naus Industrials

Magatzems

Local comercial

Locals comercials

i Oficines

Solar

Solars

Terrenys i Finques Rústiques

Els nostres peritatges

1990 - Actualitat

 • Logo API

  TRAJECTÒRIA

  Realitzem els nostres informes des d'una amplia experiència en el sector de la compra-venta i el arrendament, iniciada l'any 1990.

  Aportem als nostres dictàmens un coneixement del mercat real, assolit gràcies a la nostra trajectòria professional com a Agents de la Propietat immobiliària.

 • Mapa España

  ABAST NACIONAL

  Valorem tot tipus d'immoble present al territori espanyol, desplaçant-nos als diferents espais i localitats on es troben les finques.

 • Imagen Casa

  TIPOLOGIA DE PERITATGES

  • Valor de mercat
  • Valor d'immobles arrendats
  • Dret d'ús d'un habitatge
  • Nua propietat
  • Usdefruit temporal i vitalici
  • Valor de construccions inacabades
  • Drets de superfícies
  • Valoració dels drets dels llogaters
  • etc.

 • seguim!

Qui som

"Comptem amb més de 20 anys d'experiència en peritatges judicials als Jutjats de Catalunya i a la resta del territori nacional. Aportem una visió completa del mercat immobiliari actual."

Mª Olga Franquesa


Agent de la Propietat Immobiliària des de desembre del 1989.
Col·legiada Nº 1.822. AICAT Nº 213.
Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses nº 287.

molgafranquesa@gmail.com

Elisenda Franquesa


Agent de la Propietat Immobiliària des de desembre del 2003.
Col·legiada Nº 2.252. AICAT nº 364.
Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses nº 323.

elisendafranquesa@gmail.com

Contacte

Respondrem als vostres dubtes i consultes.